In verband met de covidpandemie hebben wij een blog waarin we u op de hoogte houden. Deze passen we aan de situatie aan, hier leest u ook onze voorwaarden.

Een loeiend goed verblijf!

Overlay bezier

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING & COOKIE-REGLEMENT

`t Bullekroffie gevestigd aan de Korte Ruigeweg 43 1757GN Oudesluis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

C.H. Tiel en A. Tiel Schipper zijn verantwoordelijk oor de gegevensbescherming van `t Bullekroffie

Wij zijn bereikbaar via info@bullekroffie.nl  06-10877734 www.bullekroffie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

`t Bullekroffie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankrekeningnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

`t Bullekroffie verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen

T.b.v.

  • het afhandelen van uw betaling
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • `t Bullekroffie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast kan `t Bullekroffie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Geatomiseerde besluitvorming

`t Bullekroffie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor persoenen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat dat daar een mens (bijvoorbeeld medewerken van de `t Bullekroffie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

`t Bullekroffie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om  doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

`t Bullekroffie deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Hiervan uitgezonderd zijn hetgeen nodig is voor het sluiten van een overeenkomst met u, de wettelijke verplichtingen een de financiële administratie te voeren en belastingaangifte te doen, dan wel het verkeer hierover met de hierbij betrokken verwerkers.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

`t Bullekroffie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk hebben op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek op de website  wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site en uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bullekroffie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen

Maak in deze kopie pasfoto, MZR (machine rendabel zone) de strook met nummers onderaan(het paspoort) zwart. Dit ter bescherming van uw van uw privacy.  `t Bullekroffie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

`t Bullekroffie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van `t Bullekroffie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door `t Bullekroffie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met `t Bullekroffie op via info@bullekroffie.nl  dan wel telefonisch 06-10877734 www.bullekroffie.nl is een website van `t Bullekroffie.

 

2018 `t Bullekroffie

Wat anderen zeggen

Minicamping 't Bullekroffie
Foto Bed and Breakfast 't Bullekroffie
Foto Groepsaccommodatie 't Bullekroffie