Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden `t Bullekroffie

 • De bevestiging van de reservering wordt binnen enkele dagen per e-mail toegezonden.
 • Uw reservering is definitief zodra u de bevestiging van ons heeft ontvangen.
 • De bevestiging is tevens het bewijs van reservering.

Betaling

 • Binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging en factuur dient u 35% van de verschuldigde som te betalen.
 • Het restant mag uiterlijk 6 weken voor aankomst worden overgemaakt. Vergeet niet uw reserveringsnummer te vermelden bij een directe overboeking. U kunt ook via i-deal betalen.
 • Als u reserveert binnen 6 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag in 1 keer te worden voldaan.
 • Betaalt u na de aangegeven betalingstermijnen dan ontvangt u een herinnering. Indien u daarop niet reageert, loopt u het risico dat de reservering geannuleerd wordt. Er blijven dan echter wel kosten verschuldigd zoals aangegeven in de Hiswa-Recron voorwaarden.

Aankomst en vertrek

 • Op de afgesproken aankomst dag kunt u de door u gehuurde accommodatie betrekken vanaf 16.00. Op de vertrek dag ontvangen wij de sleutel graag voor 10.00 retour.( Op zondag is vertrek altijd voor 18.00 late check out)
 • Alleen in overleg met verhuurder kan hiervan worden afgeweken op basis van beschikbaarheid.

Groepen en jongeren

 • Onze groepsaccommodatie en vakantiehuizen en plaatsen op de camping worden niet aan jongeren of uitbundige feestgroepen verhuurt. Dit past niet bij de aard van ons bedrijf.
 • Heeft er een boeking plaatsgevonden van bovenstaande gezelschappen kan de toegang worden geweigerd en vindt er geen restitutie plaats.
 • Verhuurder vraagt een borg (niet voor de camping) welke te voldoen bij de 2e betaling, deze wordt binnen 2 weken teruggestort na controle en eindschoonmaak van de accommodatie, onder verrekening van eventuele gemaakte kosten.

Maximaal toegestane personen

 • Het gebruik van 1 van onze accommodaties met meer dan het voor de accommodatie geldende maximaal toegestane personen (inclusief kinderen en baby`s) als vermeld op de website is niet toegestaan.
 • *Verblijf met meer personen dan het aantal dat op de reservering staat is alleen toegestaan in overleg en na betaling van de meerkosten die daaraan verbonden zijn.
 • Wanneer huurder zich niet aan bovenstaande houdt dan kan het gebruik van de accommodatie worden ontzegt. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring.

Huisdieren

 • Huisdieren zijn toegestaan tegen vergoeding.
 • Ze mogen geen overlast bezorgen.
 • Op de camping mogen ze niet los.
 • Uitwerpselen worden door de huurder meteen opgeruimd.

 Afspraken prettig verblijf

 • Alle gasten moeten zich houden aan de door ons vastgestelde regels.
 • *De regels leest u in de bijlage die u ontvangt bij reserveren en 1 week voor aankomst bij de welkom-mail.

Accommodatie

Staat van de accommodatie en aard van het gebruik

 • De accommodatie wordt in goed staat aan huurder ter beschikking gesteld. Indien de huurder van mening is dat daar geen sprake van is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie.
 • Verhuurder is verplicht de accommodaties en de daarbij behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. (conform de vertrekinformatie zie bijlage bij de reservering) Schade die door huurder aan de accommodatie is aangebracht dient te worden gemeld voor vertrek bij de receptie en direct te worden betaald of verrekend met de borg.
 • Als de accommodatie niet schoon of beschadigd word achtergelaten, is de verhuurder gerechtigd dit met de borg te verrekenen.

Camping

 • Huurder dient de plek netjes te houden
 • Als de plek achterstallig onderhoud heeft of niet voldoet dit direct melden bij de receptie.
 • Schade op het terrein aangebracht door huurder dient direct te worden gemeld en voor vertrek te worden betaald.

 Annulering door de huurder

 • Indien de huurder om welke reden dan ook de boeking wenst te annuleren, dient de huurder dit altijd per e-mail te bevestigen aan de verhuurder (ook wanneer dit bijvoorbeeld al telefonisch is doorgegeven aan de verhuurder).
 • Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van schriftelijke annulering door de huurder:

annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 15%

annulering tot 2 maanden voor de aankomstdatum : 50%

annulering tot 1 maand voor aankomstdatum: 75%

annulering binnen 1 maand voor aankomst 90%

annulering op dag van aankomst 100%

Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten, Het is niet mogelijk deze bij ons af te sluiten. U krijgt bij geldige reden de volledige reissom terug.

Annuleren door verhuurder

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden wordt onder meer verstaan:

 • Accommodatie is niet meer geschikt voor verhuur door bijvoorbeeld wateroverlast, brand of wanprestatie van accommodatie verstrekker.
 • Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatie verstrekker.
 • dubbele geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatie verstrekker).
 • De ondernemer stelt de verhuurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden tegen dezelfde reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de verhuurder gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom zonder dat de ondernemer aan de verhuurder enige schadevergoeding verschuldigd is.

Aansprakelijkheid

`t Bullekroffie verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in een van de accommodaties of verblijf op de camping of door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten; onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid van `t Bullekroffie Vakantiewoningen.

Reserveringen en betalingen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW (behalve de zakelijke betalingen/vergaderen). Niet inbegrepen eventuele verhogingen van BTW tarieven en alle extra belastingen van overheidswege die redelijkerwijs niet bekend of niet van toepassing waren op het moment van publicatie. Prijzen onder voorbehoud van druk en zetfouten.