Privacy

Privacyverklaring

`t Bullekroffie, gevestigd aan de Korte Ruigeweg 43 1757 GN Oudesluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens

`t Bullekroffie

Korte ruigeweg 43

1757GN Oudelsuis

+31 (0)224-591231

Persoonsgegevens die wij verwerken.

`t Bullekroffie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam

adresgegevens

telefoonnummer

e-mailadres

Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op  via info@bullekroffie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of mailen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

`t Bullekroffie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

`t Bullekroffie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van `t Bullekroffie) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren.

`t Bullekroffie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Algemeen: Bewaartermijn niet langer dan strikt nodig voor beantwoorden en of afhandeling van uw verzoek/vraag.

Reservering: Bewaartermijn tenminste 7 jaar na definitieve reservering (i.v.m. wettelijke administratieve verplichting.

Nieuwsbrief: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

`t Bullekroffie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics.

`t Bullekroffie maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website. De volgende handelingen zijn uitgevoerd om deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren:

Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld

Bewerkersovereenkomst met google gesloten

Laatste 3 cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. `t Bullekroffie heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door `t Bullekroffie, u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar. info@bullekroffie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort, paspoortnummers en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WE reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

`t Bullekroffie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe `t Bullekroffie uw persoonsgegevens beveiligd.

`t Bullekroffie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misvbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bullekroffie.nl